Algemene voorwaarden voor het uitleveren van vissen en pakketten.

Geplaatste order(s) dienen vooruit betaald te worden( IDEAL), tenzij er anders is overeen gekomen met de de klant.

 


Verzendingskosten en verpakkings kosten 

De aanlevering van vissen e.d. vindt plaats op het op gegeven adres.

Het verzenden van vaste goederen, wordt er een vast tarief gehanteerd van € 7,95 tot tien kilo, hierboven € 15,00.

Pakketjes met voer enten vallen hier ook onder.

Pakketten vindt de versturing plaats door erkende vervoerders door geheel Nederland.
Verzorging via vervoerders zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die ontstaan door vervoer van deze maatschappijen,

dit geldt ook  als verzendingen vertraging ondervinden door vervoerders.

Bezorging van vissen die besteld zijn, worden in het algemeen op de zondagen uit geleverd,

aanpassing mogelijk in overleg.

In de maand december worden geen pakketjes met voer enten verstuurd i.v.m. de drukte bij de bezorgdiensten,

op verzoek van de klant dan op eigen verantwoording.

Verzending voor vaste goederen naar Belgie/Duitsland standaard pakket       

Tot 10  kilo   € 15,00  van 10 t/m 20 kilo  € 20,00 

Zwaardere  pakketten in overleg.

Bij verzending wordt het door u opgegeven E-Mail adres gebruikt door de vervoerders om u op de hoogte te houden betrekking op het verloop

van de zending, na aanbieding bij de vervoerders hebben wij geen invloed meer op het verloop van de zending.

 

Bezorging vast tarief Inc. BTW vanaf Schoonhoven
Bezorging via eigen koeriersdienst:

Tarief tot 30 km tarief:       €12,50
Van 30 tot 60 km tarief:     €20,00
Van 60 tot 90 km tarief:     €27,50
Van 90 tot 120 km tarief:   €35,00
Van 120 tot 150 km tarief: €42,50
Van 150 tot 180 km tarief: €50,00
Van 180 tot 210 km tarief: €57,50
Van 210 tot 240 km tarief: €65,00
Van 240 tot 270 km tarief: €72,50
Van 270 tot 300 km tarief: €80,00

De reis wordt berekend als enkele reis.

Voor klanten uit Belgie bereken zelf eerst de afstand van huis adres naar Marelis Vis& Gerei voor het afleveren van vis voordat u een bestelling plaats.

Wij leveren geen vis naar andere landen uit.

Zelf ophalen na bestelling is gratis.
Uiteraard kunnen vooraf gedane bestellingen ook afgehaald worden. Maak hiervoor een afspraak zodat de goederen klaar staan!

Wilt u naast uw bestelling op halen nog bij kopen, dit kan  altijd en er is dan de mogelijk om dit contant of per pin te voldoen.

Wij maken gebruik van recycling kartonnen dozen, beter voor het milieu, beter voor de portemonnee.


Instructies na bezorging van de vis(sen)

De koper verplicht zich het pakket met de vissen e.d. in ieder geval de dag van aanlevering aan te nemen. een tweede aflever adres( buren) wordt op prijs gesteld.
Indien de koper het aangeleverde pakket niet (kan)aanneemt(aannemen), handelt hij tegen de tussen koper en verkoper overeengekomen regels, zoals in deze voorwaarden omschreven, en dient de daaruit voortvloeiende kosten te dragen.
Bij het afzeggen van een bestelling of reservering van vissen e.d. zullen wij 10% van het aankoopbedrag als behandelingskosten in mindering brengen op het terug te storten bedrag. Een retour zending van een product  komen voor rekening consument.


Garantiebepalingen

Als webshop verkoper van vissen e.d. garandeert Marelis Vis & Gerei een 100% levende aankomst en gezondheid van de dieren gedurende maximaal 48 uur na aflevering van de verpakking box. 
Wij gaan er daarbij van uit, dat mede in het belang van de vissen, er zorgvuldig met het overzetten naar het aquarium/vijver wordt gehandeld. 
Verder gaan we er van uit dat de koper op de hoogte is van de eisen die de aangekochte vissen stellen en het houden ervan.

Mocht er onverhoopt een dode vis e.d. bij aankomst zijn, dient Marelis Vis & Gerei er zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, van op de hoogte te worden gesteld. 
Ter verificatie dient een foto te worden opgezonden. 
Het zelfde geldt indien er binnen 48 uur een aanvankelijk levende vis dood gaat. 
Ook dan verwachten we een foto binnen deze termijn. Bepaalde vissen kunnen ten opzichte van elkaar zeer agressief zijn. 
Het dominante exemplaar kan het andere zo toetakelen dat er geen vin overblijft. Daar we ervan uit gaan dat de koper voldoende inzicht dient te hebben bij de aankoop van de vissen, blijven deze gevallen nadrukkelijk buiten de garantie.


Belangrijke aanbevelingen voor het overzetten van vissen e.d.**

Houdt u rekening met het volgende;
Tijdens het transport bevinden de dieren zich uren in het donker. Om de vissen nu direct in een vol verlicht aquarium/vijver te plaatsen zou een enorme schok betekenen.
Handel daarom a.u.b. als volgt;

* Verwijder het deksel half van de (tempex)box, zodoende komt er licht bij de in plasticzakken verpakte vissen.

* Laat de vis enkele minuten aan het licht wennen.

* Hang de zak in het aquarium/vijver (15 min), open de zak en voeg om de 5 minuten een 5 liter water uit het aquarium of vijver toe ( bij aquarium wat minder.)

* Wanneer de zak vol is laat u voorzichtig de vis er uit glijden in het aquarium of vijver.

* Indien deze instructies worden opgevolgd, zullen er weinig tot geen probleem voorkomen.

* Een Quarantaine is aanbevolen.


De verpakking

Indien de buitentemperatuur hoger is dan 20? Celsius zullen wij de verzending voorzien van koelelementen, het risico voor de vissen wordt te groot als het water te warm wordt. 
De zakken worden voorzien van  zuurstof en indien nodig een rust gevend middeltje op natuurlijke basis.
Indien de verwachting van de buiten temperatuur te hoog is stellen wij de verzending uit, dit geldt voor alle dieren, zoals vis, slakken, mossels etc.


Foto's

(Foto's zijn met toestemming geplaats van Sportvisserij Nederland, Ruinemans Aquarium BV,  Liesbeth Vroege, en eigen materiaal).


AVG

In verband met de wet AVG zullen uw gegevens alleen voor administratie doeleinde gebruikt worden. Zij blijven 7 jaar in het bestand staan dit is wettelijk verplicht. U ontvangt van ons geen nieuwsbrieven.


Prijzen enof drukfouten

* De prijs van een product is zoals weergegeven op deze website, behalve indien er sprake is van een duidelijke fout. Wanneer u een product van deze website koopt, dient u de prijs zoals weergegeven (die inclusief BTW is tegen de huidige tarieven) te betalen.

* We zijn niet verplicht u het product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren – ook als de orderbevestiging al verstuurd is – wanneer de foutieve prijs duidelijk en onmiskenbaar is en door u in alle redelijkheid herkend had kunnen worden als een foutieve prijs.